Tarieven

Vergoeding

Vele zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de behandeling, maar u doet er goed aan de exacte voorwaarden vooraf na te vragen bij uw zorgverzekeraar. 

Tarieven
De tarieven van alle zorgverleners in de Mondzorg zijn per 1 januari 2019 gebonden aan maximum tarieven. De Nederlandse zorgautoriteit (NZA) heeft met alle mondzorg aanbieders afspraken gemaakt over deze tarieven. Bij elke verrichting hoort een code en een omschrijving, dit om het voor u overzichtelijk te maken. Hier treft u de Prestatielijst 2019 aan.

Ook voor 2019 heeft mijn praktijk weer overeenkomsten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars, u kunt dit zelf controleren op de website van uw zorgverzekering of via telefonisch contact. Helaas bieden veel zorgverzekeraars geen contract meer aan en ook geen mogelijkheid om rechtstreeks te declareren, om deze reden zal u zelf de nota moeten indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt de nota na afloop van de behandeling, digitaal of via de post.

Huisregels

Om onduidelijkheden te voorkomen hanteren wij de volgende huisregels. Deze zijn ook in de wachtruimte op de praktijk door u in te zien. 

Wetgeving omtrent mondhygiënisten

  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)Deze wet stelt eisen ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding, gebaseerd op de vertrouwensrelatie tussen de mondhygiënist en de patiënt. Klik hier.
  • Advies Werkgroep Infectiepreventie Tandheelkunde (WIP-advies)Het WIP-rapport geeft adviezen en richtlijnen betreffende infectiepreventie in de tandarts / mondhygiënistenpraktijk. Klik hier.

Niet tevreden over uw behandeling?
U staat bij ons op de eerste plaats. Toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indien. U kunt dit bij ons melden, zodat wij samen kunnen zoeken naar een oplossing.

Links

www.allesoverhetgebit.nl
Algemene informatie over de mond.

www.kieskrm.nl
Kijk of uw mondhygiënist staat ingeschreven in het kwaliteitsregister mondhygiënisten.

www.houjemondgezond.nl
Het project ‘hou je mond gezond’, voorlichtingslessen op basisscholen ter voorkoming van gebitsaandoeningen bij de jeugd.

www.zorgkaartnederland.nl
Laat hier uw recensie over uw behandeling achter.