Tarieven

Vergoeding

Vele zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de behandeling, maar u doet er goed aan de exacte voorwaarden vooraf na te vragen bij uw zorgverzekeraar. 

Tarieven
De tarieven van alle zorgverleners in de Mondzorg zijn per 1 januari 2019 gebonden aan maximum tarieven. De Nederlandse zorgautoriteit (NZA) heeft met alle mondzorg aanbieders afspraken gemaakt over deze tarieven. Bij elke verrichting hoort een code en een omschrijving, dit om het voor u overzichtelijk te maken. Hier treft u de Prestatielijst 2019 aan.

Links

www.allesoverhetgebit.nl
Algemene informatie over de mond.

www.kieskrm.nl
Kijk of uw mondhygiënist staat ingeschreven in het kwaliteitsregister mondhygiënisten.

www.houjemondgezond.nl
Het project ‘hou je mond gezond’, voorlichtingslessen op basisscholen ter voorkoming van gebitsaandoeningen bij de jeugd.

www.zorgkaartnederland.nl
Laat hier uw recensie over uw behandeling achter.

http://www.m3.nl
Voor meer informatie over M3.